השקעות באמנות

השקעות בשוק האמנות

מאת קובי שמואל
שוק האמנות הגלובלי נחשב שוק מעניין, מרתק, מאתגר ובעל פוטנציאל לרווחים כספיים נאים המניבים תשואה נאה למשקיעים נכונה בשוק זה.
אתר JACOB SAMUEL שם לו למטרה לעקוב אחר התפתחות שוק האמנות בעולם בעשור האחרון, כדאיות ההשקעה, שחקנים מובילים ועיקריים בשוק, מגמות בשוק מתפתח זה ואפיקי השקעה.
שוק האמנות, לצד היותו שוק מסורתי השומר על ערכם של הציירים ויצירותיהם, הוא שוק דינמי ומשתנה המייצר אמנים חדשים וקווים חדשים באמנות ובפרט בכל הנוגע לציור. לאור זאת, חייב המשקיע להיעזר במומחים בשוק האמנות החווים את המגמות, את החדשנות ואת התפתחות שוק הציור בעולם. גורם אשר איננו מומחה בשוק האמנות ואיננו חווה בכל העת את התנודות בשווקים, נכון וראוי שלא ירכוש אמנות לשם השקעה אלא לשם תחביב וסיפוק רוחני בלבד.
תחום האמנות נחשב מאז ומעולם לנכס צאן ברזל בתרבות של כל אומה ואומה. מנהיגי האומות והעשירים שבתושבים נהגו לאצור בביתם נכסי אמנות ולהעבירם מדור לדור. מאז ומעולם ראו החשובים שבדור את יצירות האמנות כדבר נחשק אשר יש לעשות כל אשר יעלה על ידם להשיגו.
בעשור האחרון התפתח תחום האמנות והפך לשוק ולמסחר עולמי; חברות ענק החלו לאגור יצירות אמנות, אנשים שידם משגת רכשו מוצרי אמנות מהטובים והנבחרים שבהם, זאת במטרה להשקיע את כספם במוצר ערכי בעל אפיק השקעה מניב ובטוח. ההשקעה באמנות ייחודית הייתה אופציה להשקעה בטוחה לאנשים בעלי אמצעים וכן לחברות אשר חיפשו להשקיע את כספם, הן משיקולי כדאיות כלכלית כהשקעה לטווח ארוך והן משיקולי חיסכון במס (השקעה המוכרת בספרי החברה כהשקעה).
כמו-כן לאורך כל השנים השקעה באמנות נתפסה כהשקעה בטוחה בעלת תשואה שנתית דו ספרתית עקב הייחודיות שבשוק, תנאי הכניסה הגבוהים לשוק (חסמי כניסה), ההיצע הנמוך של היצירות, הביקוש הגבוה לאמנות עקב כניסתם של בעלי אמצעים נוספים (גידול בכמות העשירים בעולם) והעובדה כי השקעה באמנות נחשבת להשקעה בטוחה.
לאורך העשור האחרון ניתן לראות כי היקף ההשקעות באמנות הולך וגדל עם השנים. בעניין זה ניתן לצטט את דבריו של מייסד ארטפרייס ומנכ”לה, טיירי ארמן, “הנתונים המצטברים מעידים על עלייה של %30 בעשור האחרון”.
לדוגמה ניתן לציין את העובדה כי בשנת 2014 נמכרו ציורים בכ-9.5 מיליארד דולר, לעומת שנת 2004, אז נמכרו ציורים בכ-3.8 מיליארד דולר, עלייה של כ-%250 בכלל מכירות הציורים בבתי מכירות פומביות ברחבי העולם.

סכה מכירות ציורים במכירות פומביות בעולם

כמו-כן, ניתן להציג את העובדה שבשנת 2014 נמכרו 125 יצירות אמנות בעלּות של מעל – 10 מיליון דולר ליצירה, לעומת 18 יצירות במחירים אלה בשנת 2005. מדובר בעלייה דרמטית של %694.

יצירות שנמכרו בסכום העולה על 10 מיליון דולר ליצירה

היות שהאפשרות לרכישת אמנות מתמקדת בעיקר בבתי מכירות פומביות, בגלריות ובירידים, ניתן לראות כי בעשור האחרון היקפי פעילויות אלה הלכו וגדלו בהתאם לביקוש להשקעות באמנות. כמו-כן, בשנים האחרונות ניתן לזהות מגמה של רוכשים חדשים אשר רוכשים יצירות אמנות בתחום המחיר הנמוך והבינוני, כפי שטוען מר יוסי פילקאנן, נשיא Christies “הצמיחה הגדולה של שוק האמנות מגיעה מעלייה בכמות הקונים החדשים בתחום המחיר הנמוך והבינוני”, מובן שמחיר נמוך ובינוני זה עניין יחסי.

בסקירה זו נתמקד בעיקר באמנות בינלאומית בתחום הציור, ונתבסס בעיקר על נתונים ממכירות פומביות המתקיימות בעולם, משום שזהו השוק שנתוני עסקאותיו ידועים לכל. מכירות פומביות בעולם בכלל ובישראל בפרט, נמצאות בעלייה בעשור האחרון מהסיבות שפורטו לעיל.

לצורך הבנת היקף המכירות הפומביות המתקיימות בתחום האמנות וגידול המכירות בתחום האמנות, ניתן להסתכל על המגמה במשך השנים 2012-2014. למען הסר ספק, הנתון מתייחס אך ורק למכירות פומביות בעולם ולא ליתר האמצעים בהם נמכרים הציורים, כדוגמת גלריות, מסחר בין מוכרים וקונים ברצון, מכירות תקופתיות, ירידים הנערכים מעת לעת ברחבי העולם ומכירות המתקיימות באמצעות אתרי אינטרנט שונים ברחבי העולם. שוק זה לא ניתן לאומדן ולהערכה משום שמדובר במסחר הנעשה בין מוכרים וקונים פרטיים אשר ברובם המוחלט אינם חושפים את היקפי המסחר ביניהם.

נתוני מכירות פומביות שנת 2012-2014 גרף

נתוני מכירות מוצרי האמנות בבתי מכירות פומביות בינלאומיים לאורך העשור האחרון בכלל ולאורך השנים האחרונות בפרט, מצביעים על מגמת עלייה בהיקפי מוצרי האמנות הנמכרים בבתי מכירות פומביות ברחבי העולם. ניתן לראות כי בין השנים 2013-2012 ובין השנים 2013-2014 חלה עלייה בהיקף מכירות האמנות בבתי מכירות פומביות ב- %30 וב-%26, בהתאמה. נתונים אלו מעידים באופן שאינו משתמע לשתי פנים על חוזקו של שוק האמנות הבינלאומי ועל קצב התפתחותו.

עם הגורמים העיקריים המנווטים את המכירות הפומביות בעולם ניתן למנות את בתי המכירות הפומביות Sothebys ו- Christies אשר אמונים על חלק ניכר מהמכירות הפומביות המבוצעות.

אמנות הציור כחלק מכלל האמנות

מאז ומעולם תפסה אמנות הציור חלק נכבד וחשוב מכלל האמנות ותמיד הייתה הנדבך העיקרי בתחום ההשקעות באמנות. גם היום ניתן לראות כי החלק המהותי במכירות ובמסחר באמנות מתמקד בתחום הציור, כאשר מדובר בעיקר על ציורי שמן.

בטבלה שלפנינו, המתמקדת בנתוני מכירות פומביות של אמנות ברחבי העולם, ניתן לראות את המהותיות שתופסות מכירות ציורים מכלל המכירות הפומביות.

טבלה נתוני מכירת ציורים חלק ממכירות אומנותגרף נתוני מכירת ציורים חלק ממכירות אומנות

ניתוח השקעות באמנות

ניתוח תשוה מהשקעה באמנות

ממוצגים אלו ניתן לראות כי התמורות ממכירות ציורים הנמכרות במכירות פומביות ביחס לכלל האמנות, עמדו בשנים 2013 ,2012 ו-2014 על כ- %66% ,77 ו-%63, בהתאמה.

לאור האמור, מומלץ לנתב את ההשקעות בעיקר באמנות הציור, מבלי לפסול השקעות גם בתחומים אמנותיים אחרים.

מניתוח תשואה על השקעות בציורים בהתאם לרשימה המצ”ב, ניתן לאמץ את המסקנות כדלקמן:

  1. במונחי תשואה, אין הבדל בין גובה סכום ההשקעה, קרי, אם הציור נרכש בסך של עד 100,000$ או בסך של עד 1,000,000 $, אחוז התשואה יהיה זהה;

2. התשואה על השקעות בתחום הציור בהשקעות שנבדקו הייתה של %77 בממוצע לשנה בהשקעות של עד 100,000$ לציור              ותשואה של %75 בממוצע לשנה בהשקעות שבין 100,000$ ל- $1,000,000;

הפער בין הערכת מחיר לבין המכירה בפועל

בבואנו לבדוק את שוק האמנות הנמכרת באמצעות בתי מכירות פומביות, יש  לשים דגש על שני נושאים עיקריים הנוגעים לנושא המכירה:

א. הערכת מחיר המכירה של היצירה (טרום המכירה) המורכב מטווח מחירים מינימלי ומקסימלי.

ב. מחיר המכירה של היצירה בפועל.

מלבד האמור ישנו פרמטר נוסף, קרי, המחיר ההתחלתי של הציור (first bid), שהנו התחום הנמוך של הערכת מחיר המכירה. ישנן שלוש תוצאות אפשריות שמתקבלות במכירה בפועל, כדלקמן:

א. היצירה לא נמכרה;

ב. היצירה נמכרה בתחום הערכת בית המכירות;

ג. היצירה נמכרה מעל תחום ההערכה

ניתוח מכירות בית מכירות פומביות “Sotheby’s” לשנים 2014 ו-2015

נדגמו שתי מכירות פומביות של חברת Sotheby’s בתחום אמנות הציור בשנים 2014 ו-2015.

המכירות שנדגמו הן מכירה מס’ CONTEMPORARY ART 14022L מתאריך 30/06/2014 ומכירה מס’ CONTEMPORARY ART 15020L מתאריך 10/02/2015. להלן סיכום תוצאות המכירה:

ניתוח מכירות סוטביז

המכירות שנדגמו הן מכירה מס’ CONTEMPORARY ART 14022L מתאריך 30/06/2014 ומכירה מס’ CONTEMPORARY ART 15020L מתאריך 10/02/2015. להלן סיכום תוצאות המכירה:

מניתוח המכירות ניתן לראות כי בשנים 2014 ו-2015 נמכרו מעבר לתחום הערכה %49 ו-%34 מהציורים, בהתאמה, לעומת %14 ו-%15 מהציורים, בהתאמה, שלא נמכרו. נתון זה מאשש את ההנחה כי חלק מהותי מהציורים נמכרים מעבר לתחום הערכה לעומת מיעוט ציורים שאינם נמכרים.

ניתוח מכירות פומביות Christie’s לשנים 2014 ו-2015

נדגמו שתי מכירות פומביות של חברת Christie’s בתחום אמנות הציור בשנים 2014 ו-2015.

29/01/2014 מתאריך Old Master Paintings Part 1 2817 ‘מס מכירה הן שנדגמו המכירות ומכירה מס’ First Open NYC 3715 מתאריך 06/03/2015. להלן סיכום תוצאות המכירה:

ניתוח מכירות קריסטיז

מניתוח המכירות ניתן לראות כי בשנים 2014 ו-2015 נמכרו מעבר לתחום הערכה %24 ו-%30 מהציורים, בהתאמה, זאת לעומת %34 ו-%24 מהציורים שלא נמכרו, בהתאמה. עובדה זו מעידה כי חלק מהותי מהציורים נמכרים מעבר לתחום הערכה.

האידיאל כמשקיע הנו מרחב תמרון רחב ברכישות אמנות במטרה לכלול מגוון רחב של ציורים בפרק זמן בו התשואה להשקעה תהיה גבוהה. יחד עם זאת, אנו רואים צורך להתמקד באמנות המודרנית ובאמנות עכשווית הנחשבות כאמנות עולה.

ההמלצה למקד את ההשקעה בתחום ה- Modern art ובתחום ה- Contemporary art נובעת מניתוח מצב השווקים היום וכן מצב השווקים הצפוי להיות בשנים הקרובות. כמו-כן, ההחלטה מתבססת על ניתוח תוצאות מכירות פומביות בתחום הציור בשנים 2014-2012 בבתי המכירות הפומביות.

ניתוח מכירות ציורים בחלוקה לפי סוג ציור

 

מומחים בתחום בעלי ניסיון רב שנים אף הם מעידים על התחזקות המגמה של מכירות ציורים בתחום האמנות העכשווית והמודרנית ומחזקים את כדאיות ההשקעה בציורים בתחום ה- Modern art ו- Contemporary art.