Archive for March 2015

אמנות עכשווית

אמנות עכשווית קובי שמואל לוחמי המכחול והצבע, נאמני האמנות הקלאסית, קראו תיגר בקול מלא לעג וגיחוך על בחירות הקו, הטקסטורה

Read More »

אתונה , פסל מזוייף

המשרד יצא בהצהרה הפסל הוא הונאה. פסל של אישה צעירה נמצא מחוץ לאתונה, המשרד לתרבות וארכילוגיה מסר שהפסל נבדק והוכרז

Read More »