Archive for June 2021

Lisita Lintre אמנות קובנית

Lisita Lintre אמנות קובנית קובי שמואל לינטרה נולדה בשנת 1939 בסן מיגל, קובה. היא נולדה למשפחה דלת אמצעים ואת ילדותה

Read More »