All posts by admin

Lisita Lintre אמנות קובנית

Lisita Lintre אמנות קובנית קובי שמואל לינטרה נולדה בשנת 1939 בסן מיגל, קובה. היא נולדה למשפחה דלת אמצעים ואת ילדותה

Read More »

קבוצות באמנות ואמנים

קבוצות באמנות ואמנים קובי שמואל קבוצת אופקים חדשים נוסדה בשנת 1948 וניתבה את פעולותיה לחיזוק ההשפעה של האמנות הבינלאומית על

Read More »