All posts in צבי מאירוביץ

קבוצות באמנות ואמנים

קבוצות באמנות ואמנים קובי שמואל קבוצת אופקים חדשים נוסדה בשנת 1948 וניתבה את פעולותיה לחיזוק ההשפעה של האמנות הבינלאומית על

Read More »